Επικοινωνία

Treasury of the Republic, Public Procurement Directorate/ Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων

Helpdesk contact details / Στοιχεία Επικοινωνίας Helpdesk (08:00 - 18:00)

Address /Διεύθυνση:
M.Karaoli & Gr. Auxentiou corner, Nicosia / Γωνία Μ. Καραολή και Γρ. Αυξεντίου 1441, Λευκωσία
Email / Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου:
cyepro-helpdesk@eurodyn.com
Telephone / Τηλεφωνο:
+357 22 605050/+357 22 030545
Fax / Τηλεομοιότυπο:
N/A

Online form


CAPTCHA Image