Πρόθεση Δημοσίευσης Διαγωνισμού

Επιλογή Αριθμός Πρόθεσης Τίτλος Εκτιμώμενη ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού Όνομα Αναθέτουσας Αρχής Συνημμένο Αρχείο Ημερομηνία Δημοσίευσης Ημερομηνία Τροποποίησης Κατάσταση
1429_22_467 «Ανέγερση Κέντρου Φιλοξενίας «Λίμνες» για Αιτητές Διεθνούς Προστασίας και Προαναχωρησιακού Κέντρου για πρόσωπα που θα επαναπατριστούν στην περιοχή Μενόγεια της Επαρχίας Λάρνακας» 16/12/2022 Τμήμα Δημοσίων Έργων N/A 30/11/2022 30/11/2022
1429_22_466 Προμήθεια Συστημάτων Στηθαίων Ασφαλείας (Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών) και Εξαρτημάτων Στηθαίων Ασφαλείας (AASHTO), Αρ. Διαγωνισμού ΚΠΣ/35/2021/Π(Α) 21/12/2022 Τμήμα Δημοσίων Έργων N/A 30/11/2022 30/11/2022
1341_22_95 Πρόθεση δημοσίευσης διαγωνισμού για εργασίες ανακαίνισης 1ου ορόφου κτιρίου ΠΕΤΡΑ 12/12/2022 Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας Προσχέδιο Προϋποθέσεων Συμμετοχής.pdf 28/11/2022 28/11/2022
1429_22_465 Supply, Installation and Maintenance of an Urban Traffic Control (UTC) System for Cyprus, Αρ. Διαγωνισμού: PS/60/2022/G(O) 10/01/2023 Τμήμα Δημοσίων Έργων UTC TOR EPROCUREMENT 28 11 2022.zip 28/11/2022 28/11/2022
1447_22_347 Διαγωνισμός για την προμήθεια και συντήρηση έξι (6) απορριμματοφόρων οχημάτων, εκ των οποίων τα δύο (2) με γερανό. 24/02/2023 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών Πρόθεση προκήρυξης (e procurement).docx 25/11/2022 25/11/2022
1071_22_130 Προμήθεια Ανταλλακτικών Τεθωρακισμένων Οχημάτων Μεταφοράς Προσωπικού - ΤΟΜΠ VAB - Supply of Spare Parts for Personnel Transport Armored Vehicles VAB. 05/12/2022 Υπουργείο Άμυνας N/A 25/11/2022 25/11/2022
1654_22_103 UCY-2022-040-YAΔ - Παροχή Υπηρεσιών Ιατροφαρμακευτικής Ασφάλισης στο προσωπικό, συνταξιούχους και εξαρτώμενα του Πανεπιστημίου Κύπρου 11/01/2023 Πανεπιστήμιο Κύπρου N/A 23/11/2022 29/11/2022
1654_22_104 UCY–2022–030-ΥΑΔ Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας στους χώρους του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 11/01/2023 Πανεπιστήμιο Κύπρου N/A 23/11/2022 23/11/2022
1002_22_55 Implementation, Maintenance and Operation of a Public Procurement System (e-Procurement) 03/04/2023 Γενικό Λογιστήριο Δημοκρατίας N/A 22/11/2022 22/11/2022
1654_22_102 UCY-2022-024-ΥΠΥ - Διαγωνισμός για Μίσθωση ολοκληρωμένης λύσης υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού 20/12/2022 Πανεπιστήμιο Κύπρου UCY-2022-024-ΥΠΥ.zip 16/11/2022 21/11/2022

PublishedΔημοσιεύθηκε| UnansweredΔιεγραμμένο