Πρόθεση Δημοσίευσης Διαγωνισμού

Επιλογή Αριθμός Πρόθεσης Τίτλος Εκτιμώμενη ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού Όνομα Αναθέτουσας Αρχής Συνημμένο Αρχείο Ημερομηνία Δημοσίευσης Ημερομηνία Τροποποίησης Κατάσταση
1040_19_4 Request for Interest on Digital Ledger Technology services to participate in the possible implementation of use-cases on the private and public sector – Addendum and Clarifications 01/12/2020 Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής RFI Blockchain - Addendum and Clarifications.zip 26/11/2019 23/12/2019
1357_20_336 ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός για την Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση Φορητών Ακτινοδιαγνωστικών Συστημάτων και Υπερηχογράφων για τις Ανάγκες των Νοσηλευτηρίων του ΟΚΥπΥ 08/05/2020 Υπουργείο Υγείας Προκαταρτική Προκήρυξη Αγοράς Συστημάτων Υπερήχων.pdf 31/01/2020 31/01/2020
1447_20_182 Συντήρηση τριών (3) συστημάτων παραγωγής καθαρού νερού βαθμού ΙΙ και υπερκάθαρου νερού βαθμού Ι κατασκευής ELGA, σε διάφορα Νοσοκομεία 17/04/2020 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 1Γ_ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.pdf 07/02/2020 07/02/2020
1341_18_58 Πρόθεση δημοσίευσης διαγωνισμού για το Αποχετευτικό Σύστημα Β2 Φάση - Κατασκευή δύο Αντλιοστασίων, Συμβόλαιο Ε17 10/04/2020 Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας N/A 16/10/2018 30/01/2020
1447_20_184 Συντήρηση συστήματος υγρής χρωματογραφίας (HPLC System) κατασκευής Shimadzu στον Κλάδο Αμπελουργίας- Οινολογίας του Τμήματος Γεωργίας 03/04/2020 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 1Γ_ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ νεο.pdf 10/02/2020 10/02/2020
1021_18_1 10/2018 Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών αναφορικά με την οργάνωση και υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης Ανέργων σε ειδικότητες της Ξενοδοχειακής/Επισιτιστικής Βιομηχανίας 31/03/2020 Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου N/A 29/10/2018 17/12/2019
1021_18_2 6/2018 Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών αναφορικά με την οργάνωση και υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης Διοργάνωσης ΑνΑΔ στον Τομέα της ανάπτυξης μικρών επιχειρήσεων με απασχόληση 3-19 άτομα 31/03/2020 Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου N/A 29/10/2018 17/12/2019
1341_20_70 Πρόθεση δημοσίευσης διαγωνισμού για την προμήθεια Νιτρικού Ασβεστίου σε στερεή μορφή, για διάλυση και χρήση του στο αποχετευτικό σύστημα για έλεγο της παραγωγής και έκλυσης υδρόθειου 31/03/2020 Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΝΙΤΡΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ).pdf 30/01/2020 17/02/2020
1341_20_69 Πρόθεση δημοσίευσης διαγωνισμού για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση για 5 χρόνια, τριών υποβρύχιων αντλιών λυμάτων 31/03/2020 Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας EXTRACT FROM DRAFT DOCS-ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ.pdf 30/01/2020 30/01/2020
1429_19_270 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Αρ. Διαγωνισμού ΚΠΣ/22/2019/ΜΚ(Α) 31/03/2020 Τμήμα Δημοσίων Έργων N/A 03/12/2019 19/02/2020

PublishedΔημοσιεύθηκε| UnansweredΔιεγραμμένο