Πρόθεση Δημοσίευσης Διαγωνισμού

Επιλογή Αριθμός Πρόθεσης Τίτλος Εκτιμώμενη ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού Όνομα Αναθέτουσας Αρχής Συνημμένο Αρχείο Ημερομηνία Δημοσίευσης Ημερομηνία Τροποποίησης Κατάσταση
1447_23_408 Διαγωνισμός για την προμήθεια και συντήρηση, δύο μικρών φορτηγών μικτού βάρους 7,5τ και 3,5 τ 28/12/2023 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (EPROC~1.DOC 24/11/2023 24/11/2023
20980_23_124 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΑΚΑΚΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Ο.Κ.Υπ.Υ. K.Ο.256/23 30/11/2023 Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας N/A 24/11/2023 24/11/2023
1447_23_407 Συντήρηση συστήματος έκδοσης ακτινοδιαγνωστικών εξετάσεων σε ψηφιακούς δίσκους 11/12/2023 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 1Γ_ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ.xlsx 23/11/2023 23/11/2023
28792_23_2 Αποκατάσταση της Διατηρητέας Οικοδομής των Δημοτικών Λουτρών (Κτίριο Β7) στις οδούς Επτανήσου και Δημάρχου Λέλλου Δημητριάδη και μετατροπή της σε Γραφεία 04/12/2023 Διαδημοτική Αναπτυξιακών Έργων Λευκωσίας Λτδ N/A 14/11/2023 14/11/2023
3238_23_39 ΔΛΠ 33/2023 Διαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Κλειστού Κυκλώματος Βιντεοπαρακολούθησης τύπου ΙΡ για τις ανάγκες του Δήμου Λατσιών 24/11/2023 ΔΗΜΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ N/A 13/11/2023 13/11/2023
1458_23_6 Design and Development of a SaaS Grants Management System 15/01/2024 Ιδρυμα ΄Ερευνας και Καινοτομίας N/A 06/11/2023 06/11/2023
1458_23_7 Evaluation of National RTDI Programmes and Cyprus' Participation in the EU's Framework Programmes for R and I 30/11/2023 Ιδρυμα ΄Ερευνας και Καινοτομίας N/A 06/11/2023 06/11/2023
1444_23_38 TAY 33/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΡΟΥ ΑΣΠΡΟΚΡΕΜΜΟΥ 05/12/2023 Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων N/A 03/11/2023 28/11/2023
1444_23_40 ΤΑΥ 42/2023 ΥΔΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ – ΛΕΥΚΩΣΙΑ (ΦΑΣΗ Α) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Α4: ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΦΙΝΟΥ 09/01/2024 Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων N/A 03/11/2023 03/11/2023
1444_23_39 ΤΑΥ 35/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΡΟΥ ΚΟΡΝΟΥ 05/12/2023 Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων N/A 03/11/2023 03/11/2023

PublishedΔημοσιεύθηκε| UnansweredΔιεγραμμένο