Πρόθεση Δημοσίευσης Διαγωνισμού

Επιλογή Αριθμός Πρόθεσης Τίτλος Εκτιμώμενη ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού Όνομα Αναθέτουσας Αρχής Συνημμένο Αρχείο Ημερομηνία Δημοσίευσης Ημερομηνία Τροποποίησης Κατάσταση
1034_22_40 Εκσκαφή, Παλινόρθωση και συναφή εργασίες για την επιδιόρθωση βλαβών σε αγωγούς του ΣΥΛ 27/01/2022 Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού ΤΟΜΟΣ Γ-ΜΕΡΟΣ ΙΙ- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ.docx 18/01/2022 18/01/2022
1707_22_79 Ε.Δ.ΛΑΡ 001/2022 «Προσφορά για προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση ασφαλτικού σκυροδέματος 0-14ΜΜ και αφαίρεση υφιστάμενου ασφαλτικού σκυροδέματος (milling), σε βάθος από 0.05cm έως 0.10cm στην Επαρχία Λάρνακας» 24/01/2022 Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας N/A 17/01/2022 17/01/2022
1707_22_80 Ε.Δ.ΛΑΡ 003/2022 «Προσφορά για την προμήθεια και μεταφορά αδρανών υλικών υποθεμελίου οδοστρώματος Crusher Run B 0/40 και. GA75 και 0/32 κατ. GA80 ανά τόνο σε διάφορες περιοχές της Επαρχίας Λάρνακας» 24/01/2022 Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας N/A 17/01/2022 17/01/2022
1707_22_70 Ε.Δ.ΛΑΡ 009/2022 «Προσφορά για ασφαλτικού σκυροδέματος 0-20MM, 0-14MM στην Επαρχία Λάρνακας» 24/01/2022 Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας N/A 17/01/2022 17/01/2022
1707_22_78 Ε.Δ.ΛΑΡ 002/2022 «Προσφορά για μεταφορά, προμήθεια και τοποθέτηση μείγμα σκύρα άμμου για θεμέλιο 0/32GA80, 0/32GA85 (crusher run A) και προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ασφαλτικού σκυροδέματος 0-20ΜΜ στην Επαρχία Λάρνακας» 24/01/2022 Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας N/A 17/01/2022 17/01/2022
1707_22_76 Ε.Δ.ΛΑΡ 006/2022 «Προσφορά για μεταφορά -προμήθεια και τοποθέτηση, μείγμα σκύρα άμμου για θεμέλιο 0/32 GA 80 και 0/32 GA85 (crusher-run Α) και προμήθεια - μεταφορά και τοποθέτηση ασφαλτικού σκυροδέματος 0-20mm στην Επαρχία Λάρνακας» 24/01/2022 Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας N/A 17/01/2022 17/01/2022
1707_22_73 008/2022 Προσφορά για αφαίρεση, προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ασφαλτικού σκυροδέματος 0.20 ΜΜ και 0.14ΜΜ (σφραγιστικές επαλείψεις) στην Επαρχία Λάρνακας» 24/01/2022 Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας N/A 17/01/2022 17/01/2022
1707_22_71 Ε.Δ.ΛΑΡ 004/2022 «Προσφορά για κόψιμο, μάζεμα και απομάκρυνση της βλάστησης από τα ερείσματα των δρόμων και καθαριότητα των ερεισμάτων δρόμων αρμοδιότητας της Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας» 24/01/2022 Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας N/A 17/01/2022 17/01/2022
1707_22_74 Ε.Δ.ΛΑΡ 005/2022 «Προσφορά για χάραξη οριζόντιας σήμανσης σε διάφορους δρόμους της Επαρχίας Λάρνακας (Δήμους και Κοινότητες)» 24/01/2022 Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας N/A 17/01/2022 17/01/2022
1707_22_77 006/2022 «Προσφορά για τοποθέτηση, ράντισμα, στερέωμα υλικού υποθεμέλιου. μείγμα σκύρα άμμου (crusher-run Β) 0/40 κατ. GA75 και 0/32 κατ. GA80 ανά τόνο σε διάφορες περιοχές της Επαρχίας Λάρνακας» 24/01/2022 Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας N/A 17/01/2022 17/01/2022

PublishedΔημοσιεύθηκε| UnansweredΔιεγραμμένο