Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:427/2019 PUBLIC LIABILITY INSURANCE

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος:
427/2019 PUBLIC LIABILITY INSURANCE
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
427/2019
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
PUBLIC LIABILITY INSURANCE
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Οικονομικές Υπηρεσίες: (a) Ασφαλιστικές Υπηρεσίες, (b) Τραπεζικές και Επενδυτικές Υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 140(Ι)/2016 - Κοινής Ωφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
66510000-Υπηρεσίες ασφάλισης
66516400-Γενική ασφάλεια αστικής ευθύνης
66516000-Υπηρεσίες ασφάλισης αστικής ευθύνης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
550.100
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
08/01/2020 23:45
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
09/01/2020 00:15
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
22/11/2019 09:43
Ημερομηνία ανάθεσης:

Έγγραφα Διαγωνισμού

Sort ascending Sort descending
Κωδικός Παραρτήματος
Sort ascending Sort descending
Τίτλος
Sort ascending Sort descending
Αρχείο
Sort ascending Sort descending
Περιγραφή
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
2 427/2019 - Public Liability Insurance 427_2019_CLARIFICATION_NO.1_20_12_2019.pdf Clarification no. 1 EN 2019/12/20 13:56:59
N/A 427/2019 PUBLIC LIABILITY INSURANCE 427_2019_PUBLIC_LIABILITY_INSURANCE.pdf PUBLIC LIABILITY INSURANCE EN 2019/11/22 09:43:27
1 AMENDMENT NO. 1 427_2019_AMENDMENT_1_17_12_2019.pdf AMENDMENT NO. 1 - NEW CLOSING DATE EN 2019/12/17 17:10:45
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_3966960_1.xml N/A en 2019/11/22 09:22:30