Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:Αγορά υπηρεσιών μελετητή για την μελέτη και αξιολόγηση θεμάτων ασφάλειας των αιθουσών διδασκαλίας Σχεδιασμού και Τεχνολογίας των Γυμνασίων, Λυκείων και εξατάξιων Δημόσιων Σχολείων ΜΓΕ

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας
Τίτλος:
Αγορά υπηρεσιών μελετητή για την μελέτη και αξιολόγηση θεμάτων ασφάλειας των αιθουσών διδασκαλίας Σχεδιασμού και Τεχνολογίας των Γυμνασίων, Λυκείων και εξατάξιων Δημόσιων Σχολείων ΜΓΕ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
ΜΕ25/19
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) διενεργεί διαγωνισμό για την «Αγορά υπηρεσιών μελετητή για την μελέτη και αξιολόγηση θεμάτων ασφάλειας των αιθουσών διδασκαλίας Σχεδιασμού και Τεχνολογίας των Γυμνασίων, Λυκείων και εξατάξιων Δημόσιων Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης».
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες ελέγχου και ασφάλειας, πλην των υπηρεσιών προς χρηματαποστολές
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
71317200-Υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας
71317210-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υγείας και ασφάλειας
79417000-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ασφάλειας
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
40.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
13/01/2020 13:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
13/01/2020 13:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
17/12/2019 10:25
Ημερομηνία ανάθεσης:
04/03/2020 12:55

Έγγραφα Διαγωνισμού

Sort ascending Sort descending
Κωδικός Παραρτήματος
Sort ascending Sort descending
Τίτλος
Sort ascending Sort descending
Αρχείο
Sort ascending Sort descending
Περιγραφή
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
N/A Αγορά υπηρεσιών μελετητή για την μελέτη και αξιολόγηση θεμάτων ασφάλειας των αιθουσών διδασκαλίας Σχεδιασμού και Τεχνολογίας των Γυμνασίων, Λυκείων και εξατάξιων Δημόσιων Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης 2019 Υπηρεσίες Εμπειρογνώμονα για ασφάλεια ΣΤ eProcurement.docx Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) διενεργεί διαγωνισμό για την «Αγορά υπηρεσιών μελετητή για την μελέτη και αξιολόγηση θεμάτων ασφάλειας των αιθουσών διδασκαλίας Σχεδιασμού και Τεχνολογίας των Γυμνασίων, Λυκείων και εξατάξιων Δημόσιων Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης». EL 2019/12/17 10:25:32
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_4012299_1.xml N/A el 2019/12/17 09:47:03