Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:541/2019 - Renewal of Mobilefirst License and Support Services for One (1) Year from 29/12/2019 to 28/12/2020

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος:
541/2019 - Renewal of Mobilefirst License and Support Services for One (1) Year from 29/12/2019 to 28/12/2020
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
541/2019
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Renewal of Mobilefirst License and Support Services for One (1) Year from 29/12/2019 to 28/12/2020
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες πληροφορικής και σχετικές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 140(Ι)/2016 - Κοινής Ωφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
72000000-Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
24/01/2020 23:45
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
25/01/2020 00:15
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
19/12/2019 13:54
Ημερομηνία ανάθεσης:
09/03/2020 13:11

Έγγραφα Διαγωνισμού

Sort ascending Sort descending
Κωδικός Παραρτήματος
Sort ascending Sort descending
Τίτλος
Sort ascending Sort descending
Αρχείο
Sort ascending Sort descending
Περιγραφή
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
3 541/2019 - Renewal of Mobilefirst License and Support Services for One (1) Year from 29/12/2019 to 28/12/2020 541_2019_AMENDMENT_NO.1_9_1_2020.pdf AMENDMENT NO. 1 EN 2020/01/09 13:10:36
2 541/2019 - Renewal of Mobilefirst License and Support Services for One (1) Year from 29/12/2019 to 28/12/2020 541_2019_APPENDIX_TEMPLATES_FOR_FORMS.doc APPENDIX: TEMPLATES FOR FORMS EN 2020/01/09 13:10:06
1 541/2019 - Renewal of Mobilefirst License and Support Services for One (1) Year from 29/12/2019 to 28/12/2020 541_2019_CLARIFICATION_NO.1_9_1_2020.pdf Clarification no. 1 EN 2020/01/09 13:08:38
N/A 541/2019 - Renewal of Mobilefirst License and Support Services for One (1) Year from 29/12/2019 to 28/12/2020 541_2019_TENDER_DOCUMENTS.pdf Renewal of Mobilefirst License and Support Services for One (1) Year from 29/12/2019 to 28/12/2020 EN 2019/12/19 13:54:26
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_4019386_1.xml N/A en 2019/12/19 13:43:34