Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:Provision of services for the development of a strategy aiming at the tourism development and the establishment of the tourist identity for the wider areas of Polis Chryssochous and Tilliria

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Υφυπουργείο Τουρισμού
Τίτλος:
Provision of services for the development of a strategy aiming at the tourism development and the establishment of the tourist identity for the wider areas of Polis Chryssochous and Tilliria
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
9/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Competition for the provision of services for the development of a strategy aiming at the tourism development and the establishment of the tourist identity for the wider areas of Polis Chryssochous and Tilliria
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης και σχετικές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
79400000-Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης
73110000-Υπηρεσίες έρευνας
79413000-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ
79411100-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
70.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
31/07/2020 13:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
31/07/2020 13:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
15/06/2020 14:24
Ημερομηνία ανάθεσης:
20/04/2021 08:41

Έγγραφα Διαγωνισμού

Sort ascending Sort descending
Κωδικός Παραρτήματος
Sort ascending Sort descending
Τίτλος
Sort ascending Sort descending
Αρχείο
Sort ascending Sort descending
Περιγραφή
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
2 Correction 23/6/2020 CORRECTION.docx EN 2020/06/23 13:44:34
3 Correction and answers to questions 2/7/2020 Απαντήσεις σε ερωτήματα 2-7-2020.docx EN 2020/07/02 09:33:02
1 Forms 4 and 9 FORMS_4_9.zip EN 2020/06/22 13:11:49
N/A Tender Documents 9/2020 tender_documents_9_2020.zip EN 2020/06/15 14:24:30
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_4172811_1.xml N/A el 2020/06/15 12:13:27