Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:4/2020 Διαγωνισμός για προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στο κτήριο της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου
Τίτλος:
4/2020 Διαγωνισμός για προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στο κτήριο της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
4/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στο κτήριο της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
09331200-Ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία
09332000-Ηλιακές εγκαταστάσεις
44212320-Διάφορες κατασκευές
45310000-Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
50710000-Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
149.500
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
05/10/2020 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
05/10/2020 12:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
08/09/2020 19:30
Ημερομηνία ανάθεσης:

Έγγραφα Διαγωνισμού

Sort ascending Sort descending
Κωδικός Παραρτήματος
Sort ascending Sort descending
Τίτλος
Sort ascending Sort descending
Αρχείο
Sort ascending Sort descending
Περιγραφή
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
N/A Έγγραφα Διαγωνισμού Εγγραφα Διαγωνισμού 4_2020.pdf Έγγραφα Διαγωνισμού EL 2020/09/08 19:30:24
1 Προσαρτήματα Εγγράφων Διαγωνισμού ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ.docx Προσαρτήματα Εγγράφων Διαγωνισμού σε μορφή word. EL 2020/09/09 16:56:10
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_4363919_1.xml N/A el 2020/09/08 18:48:39