Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:Διαγωνισμός για ανακατασκευή του πάρκου Μαρίας Χ. Νικολάου στην Κοινότητα Καλαβασού

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ
Τίτλος:
Διαγωνισμός για ανακατασκευή του πάρκου Μαρίας Χ. Νικολάου στην Κοινότητα Καλαβασού
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
1/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Ο διαγωνισμός αφορά την ανακατασκευή του πάρκου Μαρίας Χ. Νικολάου στην Κοινότητα Καλαβασού. Η Κατηγορία του Έργου είναι Τεχνικό – Οικοδομικό και κατατάσσεται στην Ε Τάξη, όπου οι όροι «Κατηγορία» και «Τάξη» έχουν την έννοια που αποδίδει σε αυτούς ο περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμος.
Τύπος Σύμβασης:
Έργα
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
45000000-Κατασκευαστικές εργασίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
170.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
19/02/2021 10:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
19/02/2021 10:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
26/01/2021 12:22
Ημερομηνία ανάθεσης:

Έγγραφα Διαγωνισμού

Sort ascending Sort descending
Κωδικός Παραρτήματος
Sort ascending Sort descending
Τίτλος
Sort ascending Sort descending
Αρχείο
Sort ascending Sort descending
Περιγραφή
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
N/A Έγγραφα Διαγωνισμού Καλαβασός - Πάρκο Μαρίας Χ Νικολάου.rar ΤΟΜΟΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EL 2021/01/26 12:22:01
1 Διευκρινιστικό Σημείωμα Διευκρινιστικό Καλαβασός.odt Απαντήσεις σε ερωτήματα που υπέβαλαν ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς και Διευκρινίσεις EN 2021/02/10 12:33:05
2 Σχέδιο 2 ΣΧΕΔΙΟ 2.pdf Επισυνάπτεται το Σχέδιο 2 το οποίο εκ παραδρομής δεν είχε επισυναπτεί στα αρχικά έγγραφα του Διαγωνισμού και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των εγγράφων του Διαγωνισμού EL 2021/02/11 17:26:26
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_4564854_1.xml N/A el 2021/01/26 12:15:45