Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:Δ.Ο 31/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΕΣ , ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Αστυνομία Κύπρου
Τίτλος:
Δ.Ο 31/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΕΣ , ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Δ.Ο 31/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΕΣ , ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
35113400-Ρούχα προστασίας και ασφαλείας
35113420-Ενδύματα για πυρηνική και ακτινολογική προστασία
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
70.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
18/06/2021 10:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
18/06/2021 10:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Ναι
Αριθμός Τμημάτων:
4
Όνομα τμήματος(1)
ΕΙΔΟΣ Α - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΣΤΟΛΕΣ TACTICAL ΤΥΠΟΥ 3
Όνομα τμήματος(2)
ΕΙΔΟΣ Β - ΣΕΤ ΑΝΤΙΣΦΥΞΙΟΓΟΝΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
Όνομα τμήματος(3)
ΕΙΔΟΣ Γ- ΑΝΤΙΣΦΥΞΙΟΓΟΝΕΣ ΜΑΣΚΕΣ
Όνομα τμήματος(4)
ΕΙΔΟΣ Δ - ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΑ
Να υποβληθούν προσφορές για::
Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα:
4
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
17/05/2021 13:19
Ημερομηνία ανάθεσης:
24/10/2021 15:00

Έγγραφα Διαγωνισμού

Sort ascending Sort descending
Κωδικός Παραρτήματος
Sort ascending Sort descending
Τίτλος
Sort ascending Sort descending
Αρχείο
Sort ascending Sort descending
Περιγραφή
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
1 Δ.Ο 31/2021 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ.1 Δ.Ο 31-2021 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ.1.pdf EL 2021/05/28 11:18:58
2 Δ.Ο 31/2021 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ.2 Δ.Ο 31-2021 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ.2.pdf EL 2021/06/09 12:09:27
N/A ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.Ο 31-2021 ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΤΕΛΙΚΑ.zip EL 2021/05/17 13:19:57
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_4765469_1.xml N/A el 2021/05/17 12:47:52