Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:Supply, Installation, Commissioning and Maintenance of an Integrated Smart Water Resources Management and Metering System for the Municipality of Pafos

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Δήμος Πάφου
Τίτλος:
Supply, Installation, Commissioning and Maintenance of an Integrated Smart Water Resources Management and Metering System for the Municipality of Pafos
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
24/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Supply, Installation, Commissioning and Maintenance of an Integrated Smart Water Resources Management and Metering System for the Municipality of Pafos
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
38421100-Μετρητές νερού
38421110-Μετρητές ροής
38422000-Εξοπλισμός μέτρησης στάθμης
38423000-Εξοπλισμός μέτρησης πίεσης
38410000-Όργανα μέτρησης
42961200-Σύστημα εποπτικού ελέγχου και απόκτησης δεδομένων (SCADA) ή ισοδύναμο
42132120-Υδραυλικά συστήματα ενεργοποίησης δικλείδων
43328000-Υδραυλικές εγκαταστάσεις
43328100-Εξοπλισμός υδραυλικών εγκαταστάσεων
31211110-Πίνακες ελέγχου
31600000-Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
31681300-Ηλεκτρικά κυκλώματα
31681400-Μέρη ηλεκτρικών συσκευών
48100000-Πακέτα λογισμικού για συγκεκριμένους κλάδους
48150000-Πακέτα λογισμικού για βιομηχανικό έλεγχο
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
9.800.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
14/09/2021 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
14/09/2021 12:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
11/06/2021 14:42
Ημερομηνία ανάθεσης:

Έγγραφα Διαγωνισμού

Sort ascending Sort descending
Κωδικός Παραρτήματος
Sort ascending Sort descending
Τίτλος
Sort ascending Sort descending
Αρχείο
Sort ascending Sort descending
Περιγραφή
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
1 ADDENDUM 1 ADDENDUM 1.pdf EL 2021/06/18 14:15:03
2 ADDENDUM 2 addendum 2.doc EL 2021/06/28 12:01:03
3 ADDENDUM 3 addendum 3.pdf EL 2021/07/15 09:53:49
4 ADDENDUM 4 addendum-04-24 2021.doc EL 2021/07/30 12:35:31
5 Addendum 5 addendum-05-24 2021.doc EL 2021/08/03 08:47:35
6 Addendum 6 addendum-06-24 2021.doc EL 2021/08/04 11:41:04
7 ADDENDUM 7 addendum-07-24 2021_v1 0 (2).doc EL 2021/08/26 11:17:52
8 ADDENDUM 7 NEW addendum-07-24 2021_v1 1-NEW.doc Παρακαλώ όπως αγνοήσετε το Συμπληρωματικό Έγγραφο Αρ. 7 με όνομα αρχείου «addendum-07-24 2021_v1 0 (2).doc» το οποίο αναρτήθηκε στις 26.8.2021 και ώρα 11:17:52 και όπως λάβετε υπόψη σας το παρόν έγγραφο. EL 2021/08/26 12:49:37
9 ADDENDUM 8 addendum-08-24 2021_v1 1.doc EL 2021/08/30 15:52:40
10 Addendum 9 addendum-09-24 2021.doc EL 2021/09/07 13:12:30