Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:136/2020 - Advanced Metering Infrastructure Rollout (Supply of PLC Smart Meters, LTE Smart Meters, Ancillary Equipment, HES Software and Integration with MDMS, programming of Smart Meters and Data Con

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος:
136/2020 - Advanced Metering Infrastructure Rollout (Supply of PLC Smart Meters, LTE Smart Meters, Ancillary Equipment, HES Software and Integration with MDMS, programming of Smart Meters and Data Con
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
136/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Advanced Metering Infrastructure Rollout (Supply of PLC Smart Meters, LTE Smart Meters, Ancillary Equipment, HES Software and Integration with MDMS, programming of Smart Meters and Data Concentrators, testing, training and maintenance services)
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 140(Ι)/2016 - Κοινής Ωφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
38554000-Μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
22/11/2021 23:45
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
23/11/2021 00:00
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Ναι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
15/07/2021 14:09
Ημερομηνία ανάθεσης:
12/09/2023 15:56

Έγγραφα Διαγωνισμού

Sort ascending Sort descending
Κωδικός Παραρτήματος
Sort ascending Sort descending
Τίτλος
Sort ascending Sort descending
Αρχείο
Sort ascending Sort descending
Περιγραφή
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
12 136/2020 - ALL CLARIFICATIONS AND AMENDMENTS ISSUED IN EDITABLE FORMAT 136_2020_CLARIFICATIONS_AND_AMENDMENTS.zip ALL CLARIFICATIONS AND AMENDMENTS ISSUED IN EDITABLE FORMAT EN 2021/11/03 13:39:20
3 136/2020 - AMENDMENT NO. 2 136_2020_AMENDMENT_NO.2_5_10_2021.pdf 136/2020 - AMENDMENT NO. 2 5/10/2021 EN 2021/10/05 11:07:42
8 136/2020 - AMENDMENT NO. 4 136_2020_AMENDMENT_NO.4.pdf 136/2020 - AMENDMENT NO. 4 EN 2021/11/03 12:53:32
10 136/2020 - AMENDMENT NO. 4 REVISED FORM 7 136_2020_FORM_07_REVISED.xlsx 136/2020 - AMENDMENT NO. 4 REVISED FORM 7 EN 2021/11/03 12:57:00
4 136/2020 - CLARIFICATION NO. 2 136_2020_CLARIFICATION_NO.2_5_10_2021.pdf 136/2020 - CLARIFICATION NO. 2 EN 2021/10/05 11:37:44
11 136/2020 - CLARIFICATION NO. 4 136_2020_CLARIFICATION_NO.4.pdf 136/2020 - CLARIFICATION NO. 4 EN 2021/11/03 13:37:29
N/A 136/2020 - TENDER DOCUMENT - PARTS A, B, ANNEXES I AND II 136_2020_TENDER_DOCUMENT.pdf 136/2020 - - TENDER DOCUMENT - PARTS A, B, ANNEXES I AND II EN 2021/07/15 14:09:39
N/A 136/2020 - TENDER DOCUMENTS - APPENDIX A: FORMS 136_2020_APPENDIX_A_FORMS_IN_WORD_AND_PDF.zip 136/2020 - TENDER DOCUMENTS - APPENDIX A: FORMS EN 2021/07/15 14:09:39
9 136_2020_AMENDMENT NO. 4 - FORMS 21 AND 22 136_2020_FORMS_21_AND_22.docx AMENDMENT NO. 4 - FORMS 21 AND 22 EN 2021/11/03 12:55:16
1 AMENDMENT NO. 1 136_2020_AMENDMENT_1_19_08_2021.pdf AMENDMENT NO. 1 EN 2021/08/19 10:05:44