Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης
Τίτλος:
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
ΚΟΑΓ02/2022
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Σκοπός του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού είναι να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή επίλυση του έργου" Συγκρότημα Κοινωνικής Κατοικίας στον Δήμο Αγλαντζιάς" , το οποίο σε συνάρτηση με το κόστος κατασκευής που πρέπει να κυμαίνεται στα όρια που καθορίζει ο Διαγωνισμός, θα πρέπει να διακρίνεται από ποιότητα στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, καθώς και από κοινωνική και περιβαλλοντική συνείδηση.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες Αρχιτεκτονικής, υπηρεσίες μηχανικού και ολοκληρωμένες υπηρεσίες μηχανικής
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
71210000-Υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συμβουλών
71220000-Υπηρεσίες αρχιτεκτονικού σχεδιασμού
71230000-Υπηρεσίες οργάνωσης διαγωνισμών αρχιτεκτονικής μελέτης
71240000-Υπηρεσίες αρχιτέκτονα, μηχανικού και τεχνικού γραφείου
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
384.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
06/09/2022 14:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
06/09/2022 14:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
24/05/2022 12:36
Ημερομηνία ανάθεσης:

Έγγραφα Διαγωνισμού

Sort ascending Sort descending
Κωδικός Παραρτήματος
Sort ascending Sort descending
Τίτλος
Sort ascending Sort descending
Αρχείο
Sort ascending Sort descending
Περιγραφή
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
N/A Έγγραφα Διαγωνισμού ΚΟΑΓ 02-2022 Για προκυρηξη.rar Έγγραφα Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για Συγκρότημα Κοινωνικής Κατοικίας στον Δήμο Αγλαντζιάς EL 2022/05/24 12:36:56