Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:24/2022 Διαγωνισμός για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του συστήματος λήψης αντίγραφων ασφαλείας και την προμήθεια νέας αδείας χρήσης για το λογισμικό λήψης αντίγραφων ασφαλείας

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου
Τίτλος:
24/2022 Διαγωνισμός για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του συστήματος λήψης αντίγραφων ασφαλείας και την προμήθεια νέας αδείας χρήσης για το λογισμικό λήψης αντίγραφων ασφαλείας
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
24/2022
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Διαγωνισμός για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του υφιστάμενου συστήματος λήψης αντίγραφων ασφαλείας και την προμήθεια νέας αδείας χρήσης για το υφιστάμενο λογισμικό λήψης αντίγραφων ασφαλείας
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
48710000-Πακέτα λογισμικού εφεδρικής αποθήκευσης ή ανάκτησης
48820000-Εξυπηρετητές
30233130-Μονάδες αποθήκευσης μαγνητικού δίσκου
50312100-Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής κεντρικών υπολογιστών
30233120-Μονάδες αποθήκευσης μαγνητικής ταινίας
30237360-Φύσιγγες γραμμικών ταινίων ανοιχτής τεχνολογίας (LTO)
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
60.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
21/12/2022 13:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
21/12/2022 13:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
29/11/2022 12:34
Ημερομηνία ανάθεσης:
06/02/2023 13:33

Έγγραφα Διαγωνισμού

Sort ascending Sort descending
Κωδικός Παραρτήματος
Sort ascending Sort descending
Τίτλος
Sort ascending Sort descending
Αρχείο
Sort ascending Sort descending
Περιγραφή
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
N/A Έγγραφα Διαγωνισμού Tender_24_2022_Backup_System.pdf Έγγραφα Διαγωνισμού EL 2022/11/29 12:34:17
N/A Προσάρτημα εγγράφων διαγωνισμού σε μορφή word Prosartima_Entypon.docx Προσάρτημα εγγράφων διαγωνισμού σε μορφή word EL 2022/11/29 12:34:17
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_5757119_1.xml N/A el 2022/11/29 12:24:47