Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Μίσθωση Υπηρεσιών A/A 14/2018 για Λειτουργία των ΚΕΠΛΗ Λευκωσίας, Λάρνακας, Πάφου και Αγρού και για Συντονισμό των ΚΕΠΛΗ Λευκωσίας-Λάρνακας-Αμμοχώστου και των ΚΕΠΛΗ Λεμεσού-Πάφου-Αγρού
Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Λεπτομέρειες ηλεκτρονικού χώρου διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
Τίτλος:
Μίσθωση Υπηρεσιών A/A 14/2018 για Λειτουργία των ΚΕΠΛΗ Λευκωσίας, Λάρνακας, Πάφου και Αγρού και για Συντονισμό των ΚΕΠΛΗ Λευκωσίας-Λάρνακας-Αμμοχώστου και των ΚΕΠΛΗ Λεμεσού-Πάφου-Αγρού
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
A/A 14/2018
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διενεργεί διαγωνισμό για την Παροχή Υπηρεσιών για τη Λειτουργία των Κέντρου Πληροφόρησης Νέων (ΚΕΠΛΗ) Λευκωσίας, Λάρνακας, Πάφου και Αγρού και τον Συντονισμό των Κέντρων Πληροφόρησης Νέων Λευκωσίας-Λάρνακας-Αμμοχώστου και των Κέντρων Πληροφόρησης Νέων Λεμεσού-Πάφου-Αγρού.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Λοιπές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Αριθμός Άρθρου:
Κωδικοί CPV :
98000000-Λοιπές κοινοτικές, κοινωνικές και ατομικές υπηρεσίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
171.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
11/06/2018 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
11/06/2018 12:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Ναι
Αριθμός Τμημάτων:
8
Όνομα τμήματος(1)
Εμπειρογνώμονας 1: Κέντρo Πληροφόρησης Νέων Λευκωσίας
Όνομα τμήματος(2)
Εμπειρογνώμονας 2: Κέντρo Πληροφόρησης Νέων Λευκωσίας
Όνομα τμήματος(3)
Εμπειρογνώμονας 3: Κέντρo Πληροφόρησης Νέων Λάρνακας
Όνομα τμήματος(4)
Εμπειρογνώμονας 4: Κέντρo Πληροφόρησης Νέων Λάρνακας
Όνομα τμήματος(5)
Εμπειρογνώμονας 5: Κέντρo Πληροφόρησης Νέων Αγρού
Όνομα τμήματος(6)
Εμπειρογνώμονας 6: Κέντρo Πληροφόρησης Νέων Πάφου
Όνομα τμήματος(7)
Εμπειρογνώμονας 7: Συντονιστής ΚΕΠΛΗ Λευκωσίας-Λάρνακας-Αμμοχώστου
Όνομα τμήματος(8)
Εμπειρογνώμονας 8: Συντονιστής ΚΕΠΛΗ Λεμεσού-Πάφου-Αγρού
Να υποβληθούν προσφορές για::
Όλα τα Τμήματα
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία προκήρυξης διαγωνισμού:
Ημερομηνία προκύρηξης ανάθεσης σύμβασης:

Ανατεθημένα Συμβόλαια

Οικονομικός Φορέας Κωδικοί CPV Τμήματα Εκτιμώμενη Αξία
Νικολάου Πέτρος 98000000 Εμπειρογνώμονας 1: Κέντρo Πληροφόρησης Νέων Λευκωσίας EUR 20.332,00
Νικολάου Πέτρος 98000000 Εμπειρογνώμονας 2: Κέντρo Πληροφόρησης Νέων Λευκωσίας EUR 24.757,20

Tenderers

Cycle1

Οικονομικός Φορέας Νικητής Τμήματα Submitted Financial Value
Νικολάου Πέτρος Όχι 8 EUR 0,88
Νικολάου Πέτρος Όχι 7 EUR 0,88
Νικολάου Πέτρος Όχι 6 EUR 0,88
Νικολάου Πέτρος Όχι 5 EUR 0,88
Νικολάου Πέτρος Όχι 4 EUR 0,88
Νικολάου Πέτρος Όχι 3 EUR 0,88
Νικολάου Πέτρος Ναι 2 EUR 0,88
Νικολάου Πέτρος Ναι 1 EUR 0,88
Χριστόδουλος Δημητρίου Όχι 8 EUR 0,71
Χριστόδουλος Δημητρίου Όχι 7 EUR 0,71
Χριστόδουλος Δημητρίου Όχι 6 EUR 0,71
Χριστόδουλος Δημητρίου Όχι 5 EUR 0,71
Χριστόδουλος Δημητρίου Όχι 4 EUR 0,71
Χριστόδουλος Δημητρίου Όχι 3 EUR 0,71
Χριστόδουλος Δημητρίου Όχι 2 EUR 0,71
Χριστόδουλος Δημητρίου Όχι 1 EUR 0,71