Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων για τις ανάγκες φυσιοθεραπείας των ασθενών των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Υπουργείο Υγείας
Τίτλος:
Διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων για τις ανάγκες φυσιοθεραπείας των ασθενών των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
ΓΤ 02/18
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
ΓΤ 02/18 Διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων για τις ανάγκες φυσιοθεραπείας των ασθενών των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
33000000-Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
101.300
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
03/07/2018 09:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
18/06/2018 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
03/07/2018 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Ναι
Αριθμός Τμημάτων:
6
Όνομα τμήματος(1)
ELECTRODES FOR TENS UNITS
Όνομα τμήματος(2)
PROGRESSIVE RESISTANCE EXERCISE BAND SYSTEM
Όνομα τμήματος(3)
ELASTIC THERAPEUTIC TAPE
Όνομα τμήματος(4)
Εξασκητές αναπνοής
Όνομα τμήματος(5)
ONE – STEP SPLINTS
Όνομα τμήματος(6)
VIBRATORY PEP THERAPY SYSTEM (ACAPELLA)
Να υποβληθούν προσφορές για::
Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα:
6
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
08/06/2018 10:12
Ημερομηνία ανάθεσης: