Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜOΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ [ΓΥΨΙΝΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ/ P.O.P, CASTING TAPES, WOOL BANDAGE, STOCKINETTE] ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ Γ.Τ 94/18
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Υπουργείο Υγείας
Τίτλος:
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜOΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ [ΓΥΨΙΝΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ/ P.O.P, CASTING TAPES, WOOL BANDAGE, STOCKINETTE] ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ Γ.Τ 94/18
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Γ.Τ 94/18
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜOΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ [ΓΥΨΙΝΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ/ P.O.P, CASTING TAPES, WOOL BANDAGE, STOCKINETTE] ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
33140000-Ιατρικά αναλώσιμα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
102.070
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
13/07/2018 09:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
26/06/2018 10:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
13/07/2018 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Ναι
Αριθμός Τμημάτων:
4
Όνομα τμήματος(1)
ΕΙΔΟΣ 1: Γύψινος επίδεσμος (Plaster of Paris)
Όνομα τμήματος(2)
ΕΙΔΟΣ 2: CASTING TAPE
Όνομα τμήματος(3)
ΕΙΔΟΣ 3: Ορθοπεδικός επίδεσμος έσω γύψου
Όνομα τμήματος(4)
EΙΔΟΣ 4: COTTON STOCKINETTE
Να υποβληθούν προσφορές για::
Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα:
4
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
20/06/2018 12:58
Ημερομηνία ανάθεσης: