Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Προσφορά για την Προμήθεια Αναλώσιμων Ειδών για τις Ανάγκες των Ωτορινολαρυγγολογικών Κλινικών των Κρατικών Νοσηλευτηρίων
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Υπουργείο Υγείας
Τίτλος:
Προσφορά για την Προμήθεια Αναλώσιμων Ειδών για τις Ανάγκες των Ωτορινολαρυγγολογικών Κλινικών των Κρατικών Νοσηλευτηρίων
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Γ.Τ 113/18
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Προσφορά για την Προμήθεια Αναλώσιμων Ειδών για τις Ανάγκες των Ωτορινολαρυγγολογικών Κλινικών των Κρατικών Νοσηλευτηρίων
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
33140000-Ιατρικά αναλώσιμα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
116.160
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
27/07/2018 09:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
16/07/2018 23:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
27/07/2018 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Ναι
Αριθμός Τμημάτων:
27
Όνομα τμήματος(1)
Ρινικό Επίθεμα 8cm μήκος Χ 1.5cm
Όνομα τμήματος(2)
Ρινικό Επίθεμα 10cm μήκος X1.5cm
Όνομα τμήματος(3)
Εξωτερικός Ρινικός Νάρθηκας Μεσαίου μεγέθους
Όνομα τμήματος(4)
Εξωτερικός Ρινικός Νάρθηκας Μεγάλου μεγέθους
Όνομα τμήματος(5)
Εσωτερικοί Νάρθηκες
Όνομα τμήματος(6)
Ωτορινικό Επίθεμα 4cm X 4cm
Όνομα τμήματος(7)
Θριαλλύδιο αυτιού 15mm μήκος Χ 9mm διάμετρος
Όνομα τμήματος(8)
Θρυαλλίδια αυτιού Pope Oto-Wick
Όνομα τμήματος(9)
Σωληνάριο αερισμού του αυτιού (Goode T- Ventilation Tubes)
Όνομα τμήματος(10)
Σωληνάριο αερισμού του αυτιού (Shepard Grommets Ventilation Tubes)
Όνομα τμήματος(11)
Σωληνάριο αερισμού του αυτιού (Shah Type Ventilation Tubes)
Όνομα τμήματος(12)
Σωληνάριο αερισμού του αυτιού (Shah Type Ventilation Tubes)
Όνομα τμήματος(13)
Ωτολογικό έμβολο 4.0 mm
Όνομα τμήματος(14)
Ωτολογικό έμβολο 4.25 mm
Όνομα τμήματος(15)
Ωτολογικό έμβολο 4.5 mm
Όνομα τμήματος(16)
Ωτολογικό έμβολο 4.75 mm
Όνομα τμήματος(17)
Ωτολογικό έμβολο 5.0 mm
Όνομα τμήματος(18)
Ωτολογικό έμβολο από ελαστικό υλικό nitinol 4.25 mm
Όνομα τμήματος(19)
Ωτολογικό έμβολο από ελαστικό υλικό nitinol 4.5 mm
Όνομα τμήματος(20)
Ωτολογικό έμβολο από ελαστικό υλικό nitinol 4.75 mm
Όνομα τμήματος(21)
Πρόθεση μέσου ωτός τύπου PORP 2.50mm
Όνομα τμήματος(22)
Πρόθεση μέσου ωτός τύπου PORP 2.25mm
Όνομα τμήματος(23)
Πρόθεση μέσου ωτός τύπου TORP 4.5mm
Όνομα τμήματος(24)
Πρόθεση μέσου ωτός τύπου TORP 4.25mm
Όνομα τμήματος(25)
Γωνιακή πρόθεση σύνδεσης του άκμονα με τον αναβολέα
Όνομα τμήματος(26)
Ωτολογικό έλασμα
Όνομα τμήματος(27)
Ρολά σε ατομική συσκευασία 1-1,25cm X 5m
Να υποβληθούν προσφορές για::
Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα:
27
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
10/07/2018 14:57
Ημερομηνία ανάθεσης: