Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Παροχή Υπηρεσιών Πολιτιστικού Λειτουργού για τις ανάγκες του Δήμου Ύψωνα
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
ΔΗΜΟΣ ΥΨΩΝΑ
Τίτλος:
Παροχή Υπηρεσιών Πολιτιστικού Λειτουργού για τις ανάγκες του Δήμου Ύψωνα
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
20/2018
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί Παροχή Υπηρεσιών Πολιτιστικού Λειτουργού για τις ανάγκες του Δήμου Ύψωνα. Αναλυτικά: Διοργανώνει και βοηθά στην διεκπεραίωση της εργασίας που αφορά την υλοποίηση των εκδηλώσεων που αναφέρονται πιο κάτω: 1. Χριστουγεννιάτικο Χωριό (Ipsonas Christmas Wonderland) 2. Χορωδιακό Φεστιβάλ 3. Γιορτή του Κατακλυσμού 4. Αδελφοποιήσεις-Διδυμοποίηση με άλλους δήμους ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ: Πορείας Χριστοδούλας, Εκστρατείες Καθαριότητας, Αιμοδοσίες, Εκδρομές Συνταξιούχων, Παιχνίδια της Λαμπρής, Χορευτικές Παραστάσεις, Εθνικές Παρελάσεις και οτιδήποτε άλλες εκδηλώσεις αφορούν το Δήμο. Υποβάλει εισηγήσεις τόσο πριν όσον και μετά την ολοκλήρωση των πιο πάνω εκδηλώσεων με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση τους.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης και σχετικές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
92000000-Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές υπηρεσίες
92300000-Υπηρεσίες ψυχαγωγικού περιεχομένου
92340000-Παροχή υπηρεσιών χορού και διασκέδασης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
15.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
14/09/2018 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
05/09/2018 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
14/09/2018 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
27/08/2018 10:22
Ημερομηνία ανάθεσης: