Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Προσφορά για την Προμήθεια Αναλώσιμων Ειδών για τις Ανάγκες των Ωτορινολαρυγγολογικών Κλινικών των Κρατικών Νοσηλευτηρίων
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Υπουργείο Υγείας
Τίτλος:
Προσφορά για την Προμήθεια Αναλώσιμων Ειδών για τις Ανάγκες των Ωτορινολαρυγγολογικών Κλινικών των Κρατικών Νοσηλευτηρίων
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Γ.Τ 221/18
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Προσφορά για την Προμήθεια Αναλώσιμων Ειδών για τις Ανάγκες των Ωτορινολαρυγγολογικών Κλινικών των Κρατικών Νοσηλευτηρίων
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
33140000-Ιατρικά αναλώσιμα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
35.340
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
01/11/2018 09:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
11/10/2018 23:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
01/11/2018 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Ναι
Αριθμός Τμημάτων:
7
Όνομα τμήματος(1)
Θριαλλύδιο αυτιού
Όνομα τμήματος(2)
Σωληνάριο αερισμού του αυτιού
Όνομα τμήματος(3)
Ωτολογικό έμβολο
Όνομα τμήματος(4)
Ωτολογικό έμβολο
Όνομα τμήματος(5)
Πρόθεση μέσου ωτός τύπου PORP
Όνομα τμήματος(6)
Πρόθεση μέσου ωτός τύπου PORP
Όνομα τμήματος(7)
Disposable Ear Specula
Να υποβληθούν προσφορές για::
Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα:
7
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
03/10/2018 13:45
Ημερομηνία ανάθεσης: