Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ –Ε.Δ ΠΑΦ. ΚΣ20/18
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ
Τίτλος:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ –Ε.Δ ΠΑΦ. ΚΣ20/18
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Ε.Δ.ΠΑΦΟΥ Κ.Σ. 20/2018
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Από το Κοινοτικό Συμβούλιο Γουδιού , ζητούνται προσφορές για την διαμόρφωση εξωτερικών χώρων των Κοινοτικών Κτηρίων στην Κοινότητα Γουδί της επαρχίας Πάφου Αρ.Πρ. Ε.Δ. ΠΑΦ. ΚΣ20/2018. Το Έργο είναι Οικοδομικό και Τεχνικό Δ΄Τάξης. Οι προσφορές θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά (όχι σε φάκελο), μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement) στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy μέχρι την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 09:00 π.μ. Από την ίδια ιστοσελίδα μπορούν να εξασφαλιστούν ΔΩΡΕΑΝ πλήρη σειρά των Εγγράφων στην οποία περιέχονται όλες οι πληροφορίες του διαγωνισμού . Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή περιέχονται στον ΤΟΜΟ Ζ. Για τυχόν τεχνική υποστήριξη τηλ.22605050 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου, Τεχνικές Υπηρεσίες τηλ. 26801188, 26801155, 26801207, 26801137, 26801159, Φαξ: 26801172, ή στον Πρόεδρο του Κοιν. Συμβουλίου Γουδιού.
Τύπος Σύμβασης:
Έργα
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
45000000-Κατασκευαστικές εργασίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
105.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
23/11/2018 09:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
07/11/2018 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
23/11/2018 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
02/11/2018 14:59
Ημερομηνία ανάθεσης:
01/03/2019 12:09