Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Προσφορά για την προμήθεια 220 (διακοσίων είκοσι) οικιακών κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 240LT, 220 (διακοσίων είκοσι) οικιακών κομποστοποιητών χωρητικότητας 220LT και ανακυκλώσιμων σάκων. (89/2018
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Δήμος Λεμεσού
Τίτλος:
Προσφορά για την προμήθεια 220 (διακοσίων είκοσι) οικιακών κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 240LT, 220 (διακοσίων είκοσι) οικιακών κομποστοποιητών χωρητικότητας 220LT και ανακυκλώσιμων σάκων. (89/2018
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
89/2018
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Προσφορά για την προμήθεια 220 (διακοσίων είκοσι) οικιακών κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 240LT, 220 (διακοσίων είκοσι) οικιακών κομποστοποιητών χωρητικότητας 220LT και ανακυκλώσιμων σάκων.
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
34928400-Αστικός εξοπλισμός
34928480-Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων
44613700-Απορριμματοφόροι κάδοι
44613800-Κάδοι αποβλήτων
44614000-Κάδος
90500000-Υπηρεσίες σχετιζόμενες με απορρίμματα και απόβλητα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
25.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
21/12/2018 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
07/12/2018 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
21/12/2018 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
03/12/2018 11:24
Ημερομηνία ανάθεσης:
28/06/2019 10:43