Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ Σ.Υ.26/19
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Υπουργείο Υγείας
Τίτλος:
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ Σ.Υ.26/19
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Σ.Υ.26/19
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ Σ.Υ.26/19
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
33140000-Ιατρικά αναλώσιμα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
498.682
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
11/07/2019 09:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
27/06/2019 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
11/07/2019 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Ναι
Αριθμός Τμημάτων:
15
Όνομα τμήματος(1)
ΕΙΔΟΣ 1: Ρολά αποστείρωσης επίπεδα (Peelable flat reel)
Όνομα τμήματος(2)
ΕΙΔΟΣ 2: Ρολά αποστείρωσης με πιέτα (Peelable Gussetted reel)
Όνομα τμήματος(3)
ΕΙΔΟΣ 3: Θήκη αποστείρωσης επίπεδή (Peelable flat pouche)
Όνομα τμήματος(4)
ΕΙΔΟΣ 4: Θήκη αποστείρωσης με πιέτα (Peelable Gussetted pouch).
Όνομα τμήματος(5)
ΕΙΔΟΣ 5: Θήκη προστασίας από σκόνη (Dust Cover Bags)
Όνομα τμήματος(6)
ΕΙΔΟΣ 6: Πολυπαραμετρικός εσωτερικός χημικός δείκτης ατμού κατηγορίας 4.
Όνομα τμήματος(7)
ΕΙΔΟΣ 7: Ολοκληρωμένοι εσωτερικοί χημικοί δείκτες ατμού κατηγορίας 5.
Όνομα τμήματος(8)
ΕΙΔΟΣ 8: Δείκτης τεχνικού ελέγχου κλιβάνων ατμού BOWIE DICK, με χάρτινα πορώδη φύλλα
Όνομα τμήματος(9)
ΕΙΔΟΣ 9: Χαρτί επίστρωσης δίσκων εργαλείων TRAY-LINER
Όνομα τμήματος(10)
ΕΙΔΟΣ 10: Απορροφητική Χειρουργική Πετσέτα μιας χρήσης.
Όνομα τμήματος(11)
ΕΙΔΟΣ 11: Ταινίες με δείκτη για κλίβανο ατμού (Steam indicator tapes).
Όνομα τμήματος(12)
ΕΙΔΟΣ 12: Ταινίες χωρίς δείκτη για κλίβανο ατμού (masking tapes).
Όνομα τμήματος(13)
ΕΙΔΟΣ 13: Αιμοστατική λαβίδα (Artery forceps).
Όνομα τμήματος(14)
ΕΙΔΟΣ 14: Ανατομική λαβίδα (Anatomical forceps)
Όνομα τμήματος(15)
ΕΙΔΟΣ 15: Ψαλίδι Ιστών και Ραφών (Scissors Suture/Tissue).
Να υποβληθούν προσφορές για::
Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα:
15
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
27/05/2019 11:25
Ημερομηνία ανάθεσης: