Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: PRE-QUALIFICATION SYSTEM- LNG SUPPLY REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Τίτλος:
PRE-QUALIFICATION SYSTEM- LNG SUPPLY REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Through this Request for Expressions of Interest (RfEoI), DEFA is inviting prospective LNG suppliers to express an interest in supplying LNG to the LNG Import Terminal. Prospective LNG suppliers who respond to this RfEoI (Participants) must fulfil several pre-qualification requirements (see Section 9.1 below) in order to be added to DEFA’s list of pre-qualified LNG suppliers. DEFA intends to procure its LNG requirements through a combination of: • medium and long-term supply via one or more LNG Sales and Purchase Agreements (SPAs); and • supplemental cargos via multiple Master Sales Agreements (MSAs) and a bidding process.
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 140(Ι)/2016 - Κοινής Οφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
09120000-Αέρια καύσιμα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
06/09/2019 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
02/08/2019 00:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
06/09/2019 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
04/06/2019 09:39
Ημερομηνία ανάθεσης: