Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: ΤΥΠ2019/026/Α/Β - Ανοικτός Διαγωνισμός για την αγορά συνδρομής των δικτυακών συσκευών Fortinet του κυβερνητικού κόμβου διαδικτύου
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής
Τίτλος:
ΤΥΠ2019/026/Α/Β - Ανοικτός Διαγωνισμός για την αγορά συνδρομής των δικτυακών συσκευών Fortinet του κυβερνητικού κόμβου διαδικτύου
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
ΤΥΠ2019/026/Α/Β
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Αγορά συνδρομής των δικτυακών συσκευών Fortinet του κυβερνητικού κόμβου διαδικτύου
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
48200000-Πακέτα λογισμικού δικτύωσης, Διαδικτύου και ενδοδικτύων (ιντρανέτ)
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
142.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
28/08/2019 11:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
05/08/2019 11:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
28/08/2019 11:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
22/07/2019 10:41
Ημερομηνία ανάθεσης: