Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ) ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Γενικό Λογιστήριο Δημοκρατίας
Τίτλος:
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ) ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
ΓΛ 07/2019
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ) ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Τη σύναψη μιας Συμφωνίας Πλαίσιο
Διάρκεια Συμφ. Πλαίσιο:
Δ/Ε
Κωδικοί CPV :
33700000-Προϊόντα ατομικής περιποίησης
33631600-Αντισηπτικά και απολυμαντικά
33741300-Απολυμαντικά χεριών
33740000-Προϊόντα για την περιποίηση των χεριών και των νυχιών
33140000-Ιατρικά αναλώσιμα
39800000-Είδη καθαρισμού και στίλβωσης
39810000-Ευώδη παρασκευάσματα και κηροί
39820000-Επιφανειοδραστικές οργανικές ουσίες
39830000-Προϊόντα καθαρισμού
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
18/11/2019 11:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
07/10/2019 15:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
18/11/2019 11:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Ναι
Αριθμός Τμημάτων:
6
Όνομα τμήματος(1)
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Όνομα τμήματος(2)
ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΑ ΧΕΡΙΩΝ
Όνομα τμήματος(3)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Όνομα τμήματος(4)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Όνομα τμήματος(5)
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Όνομα τμήματος(6)
ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Να υποβληθούν προσφορές για::
Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα:
6
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Ναι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
09/09/2019 10:53
Ημερομηνία ανάθεσης: