Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Διαγωνισμός Α/Α 20/2019 για οικοδομικές εργασίες για τη διαρρύθμιση του χώρου για το πρόγραμμα the STEAMERS του Οργανισμού Νεολαίας
Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Λεπτομέρειες ηλεκτρονικού χώρου διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
Τίτλος:
Διαγωνισμός Α/Α 20/2019 για οικοδομικές εργασίες για τη διαρρύθμιση του χώρου για το πρόγραμμα the STEAMERS του Οργανισμού Νεολαίας
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Α/Α 20/2019
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Ο Οργανισμός Νεολαίας θέλοντας να διαρρυθμίσει εσωτερικά το υπό αναφορά ενοικιαζόμενο κτίριο στη Λεμεσό, για τη διεξαγωγή εργαστηρίων του προγράμματος the STEAMERS, προωθώντας και με τον τρόπο αυτό την υγιή απασχόληση των νέων, επιθυμεί να αγοράσει υπηρεσίες για τη δημιουργία ενός φιλικού και προσιτού για τους νέους περιβάλλοντος. Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η διεξαγωγή οικοδομικών εργασιών για τη κατάλληλη διαρρύθμιση του υπό αναφορά κτιριακού χώρου.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Αριθμός Άρθρου:
Κωδικοί CPV :
44112000-Διάφορες οικοδομικές κατασκευές
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
12.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
17/09/2019 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
17/09/2019 12:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία προκήρυξης διαγωνισμού:
Ημερομηνία προκύρηξης ανάθεσης σύμβασης:

Ανατεθημένα Συμβόλαια

Οικονομικός Φορέας Κωδικοί CPV Τμήματα Εκτιμώμενη Αξία
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΥΙΟΙ ΛΤΔ 44112000 N/A EUR 11.765,00

Tenderers

Cycle1

Οικονομικός Φορέας Νικητής Τμήματα Submitted Financial Value
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΥΙΟΙ ΛΤΔ Ναι N/A EUR 11.765,00