Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Διαγωνισμός Α/Α 20/2019 για οικοδομικές εργασίες για τη διαρρύθμιση του χώρου για το πρόγραμμα the STEAMERS του Οργανισμού Νεολαίας
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
Τίτλος:
Διαγωνισμός Α/Α 20/2019 για οικοδομικές εργασίες για τη διαρρύθμιση του χώρου για το πρόγραμμα the STEAMERS του Οργανισμού Νεολαίας
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Α/Α 20/2019
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Ο Οργανισμός Νεολαίας θέλοντας να διαρρυθμίσει εσωτερικά το υπό αναφορά ενοικιαζόμενο κτίριο στη Λεμεσό, για τη διεξαγωγή εργαστηρίων του προγράμματος the STEAMERS, προωθώντας και με τον τρόπο αυτό την υγιή απασχόληση των νέων, επιθυμεί να αγοράσει υπηρεσίες για τη δημιουργία ενός φιλικού και προσιτού για τους νέους περιβάλλοντος. Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η διεξαγωγή οικοδομικών εργασιών για τη κατάλληλη διαρρύθμιση του υπό αναφορά κτιριακού χώρου.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
44112000-Διάφορες οικοδομικές κατασκευές
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
12.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
17/09/2019 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
13/09/2019 13:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
17/09/2019 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
09/09/2019 10:13
Ημερομηνία ανάθεσης:
27/09/2019 08:40