Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Αγορά υπηρεσιών από γαστρεντερολόγους για τις ανάγκες του πιλοτικού προγράμματος πληθυσμιακού ελέγχου καρκίνου του Εντέρου της επαρχίας Λάρνακας Γ.Τ 247/19
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Υπουργείο Υγείας
Τίτλος:
Αγορά υπηρεσιών από γαστρεντερολόγους για τις ανάγκες του πιλοτικού προγράμματος πληθυσμιακού ελέγχου καρκίνου του Εντέρου της επαρχίας Λάρνακας Γ.Τ 247/19
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Γ.Τ 247/19
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Αγορά υπηρεσιών από γαστρεντερολόγους για τις ανάγκες του πιλοτικού προγράμματος πληθυσμιακού ελέγχου καρκίνου του Εντέρου της επαρχίας Λάρνακας.. Γ.Τ 247/19
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Λοιπές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
85121000-Ιατρικές υπηρεσίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
89.750
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
14/10/2019 10:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
04/10/2019 09:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
14/10/2019 10:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
30/09/2019 10:43
Ημερομηνία ανάθεσης: