Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Προμήθεια 3400 Πελμάτων Ερπυστριοφόρων Οχημάτων Οπλικού Συστήματος BUK M1-2.
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Υπουργείο Άμυνας
Τίτλος:
Προμήθεια 3400 Πελμάτων Ερπυστριοφόρων Οχημάτων Οπλικού Συστήματος BUK M1-2.
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Διαγωνισμός για την Προμήθεια 3400 Πελμάτων Ερπυστριοφόρων Οχημάτων Οπλικού Συστήματος BUK M1-2. Αριθμός Διαγωνισμού: ΔΙΔΜ/15/2019.
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 173(Ι)/2011 - Άμυνας και Ασφάλειας (2009/81/EC Defence)
Διαδικασία:
Κλειστή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
19511000-Εσωτερικοί αεροθάλαμοι, πέλματα επισώτρων και εσωτερικές λωρίδες προστασίας από καουτσούκ
19511300-Πέλματα επισώτρων
35421000-Μηχανικά ανταλλακτικά για στρατιωτικά οχήματα
35400000-Στρατιωτικά οχήματα και μέρη αυτών
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
175.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
14/01/2020 09:30
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
14/04/2020 00:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
20/12/2019 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
14/01/2020 10:00
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
29/11/2019 13:07
Ημερομηνία ανάθεσης: