Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Tender No. ΔΙΞΕΤ(1)/034/2019 for the purchase of services for the development of an Augmented Reality (AR) module for selected archaeological sites in the context of the implementation
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τίτλος:
Tender No. ΔΙΞΕΤ(1)/034/2019 for the purchase of services for the development of an Augmented Reality (AR) module for selected archaeological sites in the context of the implementation
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
ΔΙΞΕΤ(1)/034/2019
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Call for expressions of interest for the purchase of services for the development of an Augmented Reality (AR) module for selected archaeological sites in the context of the implementation of the project RE-CULT: promoting and disseminating cultural and natural heritage through the development and institutional strengthening of Religious Tourism in the Greek and Cypriot islands.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες πρόσληψης και τοποθέτησης προσωπικού
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
72000000-Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
54.621,85
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
13/03/2020 12:30
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
30/01/2020 12:30
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
13/03/2020 13:00
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
22/01/2020 15:56
Ημερομηνία ανάθεσης: