Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΥ9/20
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Υπουργείο Υγείας
Τίτλος:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΥ9/20
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
ΣΥ9-20
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΥ9/20
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
33140000-Ιατρικά αναλώσιμα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
372.095
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
30/03/2020 09:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
09/03/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
30/03/2020 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Ναι
Αριθμός Τμημάτων:
14
Όνομα τμήματος(1)
6F Deflectable decapolar catheter Boston Scientific ή ισοδύναμο DY6F Deflectable decapolar catheter Boston Scientific ή ισοδύναμο DYNAMIC XT NAMIC XT
Όνομα τμήματος(2)
Διαγνωστικοί καθετήρες πολλαπλών πόλων ειδική σχεδίαση για ταυτόχρονη καταγραφή του δεμάτιου HIS και της δεξιάς κοιλίας
Όνομα τμήματος(3)
6F Josephson Quadripolar catheter ή ισοδύναμο
Όνομα τμήματος(4)
Διαγνωστικοί δεκαπολικοί καθετήρες σταθερού άκρου, με ειδική σχεδίαση τελικού άκρου για καταγραφή του στεφανιαίου κόλπου
Όνομα τμήματος(5)
6f CRD-2 curve quedripolar catheter ή ισοδύναμο
Όνομα τμήματος(6)
8F Mullins sheaths ή ισοδύναμο RCFW-8.0-38-63-RB-MTS cook
Όνομα τμήματος(7)
9F Mullins sheaths ή ισοδύναμο RCFW-9.0-38-63-RB-MTS cook
Όνομα τμήματος(8)
ENDRYS NEEDLES ή ισοδύναμο TSN-17-75.0-ENDRYS cook
Όνομα τμήματος(9)
Brochenbrough dilator ή ισοδύναμο G28634 T8.0-35-70-P-45-B2 cook ή ισοδύναμο
Όνομα τμήματος(10)
Preface sheaths ή ισοδύναμο
Όνομα τμήματος(11)
Halo catheter ή ισοδύναμο
Όνομα τμήματος(12)
BRK Transeptal needles St Jude ή ισοδύναμο Για τον ενδεικτικό κωδικό 407200
Όνομα τμήματος(13)
Καθετήρες κατάλυσης
Όνομα τμήματος(14)
Σύρμα διαφραγματικής παρακέντησης
Να υποβληθούν προσφορές για::
Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα:
14
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
21/02/2020 13:33
Ημερομηνία ανάθεσης: