Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Προμήθεια, παράδοση, εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας δυο δεξαμενών HDPE για χλωρίνη
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας
Τίτλος:
Προμήθεια, παράδοση, εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας δυο δεξαμενών HDPE για χλωρίνη
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
ΣΑΛ 3/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η προμήθεια, παράδοση, εγκατάσταση, έναρξη λειτουργίας δυο δεξαμενών HDPE καθώς και η παροχή υπηρεσιών επιδιόρθωσης ή αποκατάστασης των δεξαμενών για περίοδο εγγύησης δύο (2) ετών από την ημέρα της ολοκλήρωσης της εγκατάστασης.
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
19520000-Πλαστικά προϊόντα
19500000-Υλικά από καουτσούκ και πλαστικό
44600000-Δεξαμενές, ταμιευτήρες και δοχεία· σώματα καλοριφέρ και λέβητες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
50.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
10/04/2020 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
12/03/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
10/04/2020 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
05/03/2020 14:59
Ημερομηνία ανάθεσης:
30/07/2020 08:30