Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Tender No. 4/2020 - Sewerage and Drainage Project of Limassol-Amathus Phase B2, Contract F5, Construction of Anti-Flooding Works in Greater Limassol
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας
Τίτλος:
Tender No. 4/2020 - Sewerage and Drainage Project of Limassol-Amathus Phase B2, Contract F5, Construction of Anti-Flooding Works in Greater Limassol
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
4/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
The works form part of the Greater Limassol Strom Drainage Project Phase B2. The anti-flooding works comprise 20.8 Km of drainage system. The pipelines consist of concrete pipes (D500-D1200) of 17.8 km length and box culverts of 3 km length. The storm water drainage works comprise the construction of approximately 423 manholes, the connections to the existing drainage system, the construction of drainage gullies and associated pipes and the reinstatement of the existing utilities.
Τύπος Σύμβασης:
Έργα
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
45232130-Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις ομβρίων υδάτων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
20.541.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
12/10/2020 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
21/09/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
12/10/2020 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
03/07/2020 13:36
Ημερομηνία ανάθεσης:
19/02/2021 10:42