Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Ε.ΛΕΥ 39/2020-Κατασκευή γεφυριού (αρ.5) στον χωρητικό δρόμο «Άγιος Ιωάννης - Αγίοι Τριμιθιάς» στην Επαρχία Λευκωσίας.
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας
Τίτλος:
Ε.ΛΕΥ 39/2020-Κατασκευή γεφυριού (αρ.5) στον χωρητικό δρόμο «Άγιος Ιωάννης - Αγίοι Τριμιθιάς» στην Επαρχία Λευκωσίας.
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Ε.ΛΕΥ 39/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Ε.ΛΕΥ 39/2020-Κατασκευή γεφυριού (αρ.5) στον χωρητικό δρόμο «Άγιος Ιωάννης - Αγίοι Τριμιθιάς» στην Επαρχία Λευκωσίας.
Τύπος Σύμβασης:
Έργα
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
45000000-Κατασκευαστικές εργασίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
180.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
11/09/2020 09:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
02/09/2020 11:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
11/09/2020 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
04/08/2020 10:50
Ημερομηνία ανάθεσης: