Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Supply, Implementation, Maintenance and Operation of a Human Resource Management System Software, CyI/OPER/HRSoft/2020
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ
Τίτλος:
Supply, Implementation, Maintenance and Operation of a Human Resource Management System Software, CyI/OPER/HRSoft/2020
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
CyI/OPER/HRSoft/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
This contract refers to the provision, implementation, installation, operation and maintenance of a Human Resources Management System (HRM) for The Cyprus Institute. The Cyprus Institute wishes to implement an HRM system which will offer features such as Recruitment, Performance Management, Leave Management Time and Attendance. Furthermore, all Research Centres and Offices as identified in CyI’s organizational structure above will use certain functionalities of the HRM System. The Contractor undertakes to implement the system within a period of 5 months and provide the relevant application and system software licenses needed as well as the appropriate training for its operation and will also maintain and operate it for a period of 5 years.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες πληροφορικής και σχετικές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
72000000-Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
72210000-Υπηρεσίες προγραμματισμού πακέτων λογισμικού
72500000-Υπηρεσίες πληροφορικής
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
125.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
02/10/2020 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
14/09/2020 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
02/10/2020 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
05/08/2020 12:12
Ημερομηνία ανάθεσης: