Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΦΟΥ ΥΠ’ΑΡ. ΠΕΕ 9/2020 ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΟΔΑΠ
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Δήμος Πάφου
Τίτλος:
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΦΟΥ ΥΠ’ΑΡ. ΠΕΕ 9/2020 ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΟΔΑΠ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Π.Ε.Ε. 9/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΦΟΥ ΥΠ’ΑΡ. ΠΕΕ 9/2020 ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΟΔΑΠ
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Λοιπές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
55000000-Υπηρεσίες ξενοδοχείων, εστιατορίων και λιανικού εμπορίου
55300000-Υπηρεσίες εστιατορίου και παροχής φαγητού
55400000-Υπηρεσίες πώλησης ποτών
55500000-Υπηρεσίες καντίνας και τροφοδοσίας με έτοιμα φαγητά
55900000-Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
218.500
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
28/09/2020 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
04/09/2020 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
28/09/2020 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
07/08/2020 19:46
Ημερομηνία ανάθεσης: