Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Αρ. Διαγ. : 157/2020 Ανάπλαση Εξωτερικού Περιμετρικού Τόξου Τάφρου – Φάση Α2.2.
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours):
0/19
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Δήμος Λευκωσίας
Τίτλος:
Αρ. Διαγ. : 157/2020 Ανάπλαση Εξωτερικού Περιμετρικού Τόξου Τάφρου – Φάση Α2.2.
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
157/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Το έργο αποτελεί μέρος του ευρύτερου έργου της Ανάπλασης του Εξωτερικού Περιμετρικού Τόξου Τάφρου. Περιλαμβάνει μέρος του βορείου πεζοδρομίου της οδού Στασίνου, από την ράμπα καθόδου προς τον χώρο στάθμευσης Ντ' Αβίλα μέχρι την γέφυρα Δώρου Λοΐζου, σε επίπεδο δρόμου και επίπεδο Τάφρου. Συνοπτικά η αρχιτεκτονική πρόταση του έργου περιλαμβάνει νέα διαμόρφωση του υφιστάμενου χώρου πρασίνου, κατεδάφιση των υφιστάμενων και κατασκευή νέων Δημοτικών χώρων υγιεινής και κέντρου πληροφόρησης, τοπιοτέχνηση του υφιστάμενου πρανούς με νέα φύτευση, διαμόρφωση τοίχων αντιστήριξης, καλυμμένο χώρο στάθμευσης ποδηλάτων, σύνδεση ποδηλατοδιαδρομής εντός της τάφρου και αποκατάσταση του υφιστάμενου ανοιχτού λίθινου οχετού και σήραγγας.
Τύπος Σύμβασης:
Έργα
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
45000000-Κατασκευαστικές εργασίες
45112712-Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για κήπους
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
1.125.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
18/01/2021 10:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
04/01/2021 15:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
18/01/2021 10:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
30/11/2020 13:24
Ημερομηνία ανάθεσης: