Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Προμήθεια Εξιδεικευμένου Εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών της Σχολής Τυφλών Λευκωσίας (ΓΔ 38-20)
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας
Τίτλος:
Προμήθεια Εξιδεικευμένου Εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών της Σχολής Τυφλών Λευκωσίας (ΓΔ 38-20)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
ΓΔ 38-20
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την προμήθεια τεσσάρων (4) είδη: Είδος Α: Συστήμα υπολογιστή/βίντεο-μεγεθυντή κλειστού κυκλώματος Είδος Β: Επαγγελματικός εκτυπωτής Braille (Braille embosser) Είδος Γ: Μηχάνημα χάραξης/κοπής με τεχνολογία Laser Είδος Δ: Εκτυπωτή τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D Printer)
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
30232100-Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι
30120000-Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ
30100000-Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα
38636110-Βιομηχανικά λέιζερ
42000000-Μηχανήματα βιομηχανικών εγκαταστάσεων
30237470-Πληκτρολόγια τυφλών
42990000-Διάφορα μηχανήματα ειδικής χρήσης
42610000-Εργαλειομηχανές που λειτουργούν με λέιζερ και μηχανουργεία
30213000-Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές
30237100-Μέρη υπολογιστών
30213000-Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές
30213200-Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας
30213300-Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές
30000000-Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών
30100000-Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
32.500
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
11/12/2020 10:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
03/12/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
11/12/2020 10:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Ναι
Αριθμός Τμημάτων:
4
Όνομα τμήματος(1)
Συστήμα υπολογιστή/βίντεο-μεγεθυντή κλειστού κυκλώματος
Όνομα τμήματος(2)
Επαγγελματικός εκτυπωτής Braille (Braille embosser)
Όνομα τμήματος(3)
Μηχάνημα χάραξης/κοπής με τεχνολογία Laser
Όνομα τμήματος(4)
Εκτυπωτή τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D Printer)
Να υποβληθούν προσφορές για::
Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα:
4
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Ναι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
26/11/2020 14:48
Ημερομηνία ανάθεσης: