Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Γυμνάσιο και Λύκειο Βεργίνας Λάρνακας-Κατασκευή Μεταλλικών Κιγκλιδωμάτων και Περιφράξεων
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Τίτλος:
Γυμνάσιο και Λύκειο Βεργίνας Λάρνακας-Κατασκευή Μεταλλικών Κιγκλιδωμάτων και Περιφράξεων
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
4/2020-2021 (ΑΔ)
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Κατασκευή Μεταλλικών Κιγκλιδωμάτων και Περιφράξεων στο Γυμνάσιο και Λύκειο Βεργίνας Λάρνακας
Τύπος Σύμβασης:
Έργα
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
45000000-Κατασκευαστικές εργασίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000 CY
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
77.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
04/01/2021 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
16/12/2020 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
04/01/2021 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
30/11/2020 13:37
Ημερομηνία ανάθεσης: