Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Διαγωνισμός Α/Α 02/2021 για την Αγορά Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου για τα προγράμματα Erasmus+ (Νεολαία), Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και Eurodesk για τα έτη 2021 - 2023
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
Τίτλος:
Διαγωνισμός Α/Α 02/2021 για την Αγορά Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου για τα προγράμματα Erasmus+ (Νεολαία), Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και Eurodesk για τα έτη 2021 - 2023
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Α/Α 02/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διενεργεί διαγωνισμό για την Παροχή Υπηρεσιών για την Αγορά Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου για τα προγράμματα Erasmus+ (Νεολαία), Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και Eurodesk για τα έτη 2021 - 2023.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες λογιστικής, ελεγκτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες λογιστικής τήρησης βιβλίων
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
79210000-Υπηρεσίες λογιστικής και διαχειριστικού ελέγχου
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
16.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
19/04/2021 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
15/04/2021 14:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
19/04/2021 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
29/03/2021 08:23
Ημερομηνία ανάθεσης:
02/06/2021 14:44