Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Διαγωνισμός αρ. 7/2021 για την προμήθεια και συντήρηση για πέντε (5) χρόνια δεκατεσσάρων (14) οχημάτων για το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας
Τίτλος:
Διαγωνισμός αρ. 7/2021 για την προμήθεια και συντήρηση για πέντε (5) χρόνια δεκατεσσάρων (14) οχημάτων για το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
7/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η προμήθεια και η συντήρηση για περίοδο πέντε (5) ετών, δεκατεσσάρων (14) οχημάτων σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα έγγραφα διαγωνισμού. Τα οχήματα και οι υπηρεσίες συντήρησης τους χωρίζονται σε έξι Τμήματα (κατηγορίες).
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
34113200-Οχήματα παντός εδάφους
34113000-Αυτοκίνητα με κίνηση στους τέσσερις τροχούς
34110000-Επιβατικά αυτοκίνητα
34100000-Αυτοκίνητα οχήματα
34130000-Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά εμπορευμάτων
34136000-Φορτηγάκια
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
300.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
28/06/2021 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
14/06/2021 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
28/06/2021 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Ναι
Αριθμός Τμημάτων:
6
Όνομα τμήματος(1)
Τμήμα (i) Προμήθεια και συντήρηση για πέντε (5) χρόνια ενός (1) εμπορικού οχήματος τύπου Βαν
Όνομα τμήματος(2)
Τμήμα (ii) Προμήθεια και συντήρηση για πέντε (5) χρόνια τριών (3) διπλοκάμπινων οχημάτων με κίνηση στους τέσσερις τροχούς
Όνομα τμήματος(3)
Τμήμα (iii) Προμήθεια και συντήρηση για πέντε (5) χρόνια δύο (2) μονοκάμπινων οχημάτων με κίνηση στους τέσσερις τροχούς
Όνομα τμήματος(4)
Τμήμα (iv) Προμήθεια και συντήρηση για πέντε (5) χρόνια τριών (3) εμπορικών οχημάτων τύπου βαν
Όνομα τμήματος(5)
Τμήμα (v) Προμήθεια και συντήρηση για πέντε (5) χρόνια τεσσάρων (4) οχημάτων υπερυψωμένου αμαξώματος (Crossover ή SUV)
Όνομα τμήματος(6)
Τμήμα (vi) Προμήθεια και συντήρηση για πέντε (5) χρόνια ενός (1) οχήματος υπερυψωμένου αμαξώματος με κίνηση στους τέσσερις τροχούς (SUV)
Να υποβληθούν προσφορές για::
Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα:
6
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
27/05/2021 08:56
Ημερομηνία ανάθεσης:
18/11/2021 08:11