Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜΟ. 8, ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Υπουργείο Άμυνας
Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜΟ. 8, ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
ΔΙΔΜ/17/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜΟ. 8, ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
35812000-Στολές εκστρατείας
18223200-Επενδύτες
18223000-Επενδύτες και σακάκια τύπου μπλέιζερ
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
185.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
01/11/2021 09:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
04/10/2021 09:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
01/11/2021 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
15/09/2021 09:18
Ημερομηνία ανάθεσης: