Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Προσφορά για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση καρεκλών αιμοδοσίας για τις ανάγκες των σταθμών αιμοδοσίας του Κέντρου Αίματος
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Υπουργείο Υγείας
Τίτλος:
Προσφορά για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση καρεκλών αιμοδοσίας για τις ανάγκες των σταθμών αιμοδοσίας του Κέντρου Αίματος
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Σ.Υ.37/21
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Προσφορά για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση καρεκλών αιμοδοσίας για τις ανάγκες των σταθμών αιμοδοσίας του Κέντρου Αίματος
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
33190000-Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
168.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
30/09/2021 10:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
09/09/2021 10:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
30/09/2021 10:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
Ημερομηνία ανάθεσης: