Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Kατασκευή Μεταλλικού Στεγάστρου στο Β΄Δημοτικό Σχολείο Αραδίππου
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
Τίτλος:
Kατασκευή Μεταλλικού Στεγάστρου στο Β΄Δημοτικό Σχολείο Αραδίππου
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Π2/2021-22
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Αραδίππου ζητά προσφορές για την κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου στο Β΄Δημοτικό Σχολείο Αραδίππου
Τύπος Σύμβασης:
Έργα
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
45260000-Στεγαστικές εργασίες και άλλες κατασκευαστικές εργασίες ειδικής φύσης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
120.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
24/09/2021 11:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
22/09/2021 11:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
28/09/2021 00:00
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
09/09/2021 09:18
Ημερομηνία ανάθεσης:
01/12/2021 10:11