Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: 41Δ/2021 Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την τοποθέτηση και λειτουργία Αυτόματων Μηχανών Πώλησης (Vending Machines) σε Ιδιόκτητους Αθλητικούς Χώρους του ΚΟΑ
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού
Τίτλος:
41Δ/2021 Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την τοποθέτηση και λειτουργία Αυτόματων Μηχανών Πώλησης (Vending Machines) σε Ιδιόκτητους Αθλητικούς Χώρους του ΚΟΑ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
41Δ/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
41Δ/2021 Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την τοποθέτηση και λειτουργία Αυτόματων Μηχανών Πώλησης (Vending Machines) σε Ιδιόκτητους Αθλητικούς Χώρους του ΚΟΑ
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Λοιπές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
92700000-Υπηρεσίες καφετέριας παροχής υπηρεσιών κυβερνοχώρου
42933000-Αυτόματα μηχανήματα πώλησης
42930000-Μηχανήματα φυγοκέντρισης, στίλβωσης και αυτόματοι πωλητές
55000000-Υπηρεσίες ξενοδοχείων, εστιατορίων και λιανικού εμπορίου
15000000-Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
05/10/2021 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
21/09/2021 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
05/10/2021 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
10/09/2021 13:32
Ημερομηνία ανάθεσης: