Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για Kατασκευή / Χρηματοδότηση / Διαχείριση / Συντήρηση αθλητικών χώρων στο Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ μέσω της μεθόδου κατασκευής (ΣΔΙΤ-Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ
Τίτλος:
Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για Kατασκευή / Χρηματοδότηση / Διαχείριση / Συντήρηση αθλητικών χώρων στο Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ μέσω της μεθόδου κατασκευής (ΣΔΙΤ-Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
7/2021-2022/ΑΔ
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για Kατασκευή / Χρηματοδότηση / Διαχείριση / Συντήρηση αθλητικών χώρων στο Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ μέσω της μεθόδου κατασκευής (ΣΔΙΤ-Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα)
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίας ψυχαγωγίας, πολιτισμού και αθλητισμού
Νομοθεσία:
Nόμος 11(Ι)/2017 - Συμβάσεις Παραχώρησης (2014/23/EU Concession)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
70220000-Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοίκηση
70130000-Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
30.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
25/10/2021 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
18/10/2021 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
25/10/2021 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
13/09/2021 10:16
Ημερομηνία ανάθεσης: