Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: ΑΓΟΡΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΚΟΥΤΕΡ ΤΥΠΟΥ PWC (PERSONAL WATERCRAFT), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ε.ΛΕΜ.Ε.18/2021
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΜΕΣΟΥ
Τίτλος:
ΑΓΟΡΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΚΟΥΤΕΡ ΤΥΠΟΥ PWC (PERSONAL WATERCRAFT), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ε.ΛΕΜ.Ε.18/2021
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Ε.ΛΕΜ.Ε.18/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
ΑΓΟΡΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΚΟΥΤΕΡ ΤΥΠΟΥ PWC (PERSONAL WATERCRAFT), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
34513700-Σκάφη διάσωσης
34521400-Ναυαγοσωστικά σκάφη
34520000-Σκάφη
34513000-Αλιευτικά, σωστικά και άλλα ειδικά σκάφη
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
140.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
30/09/2021 09:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
22/09/2021 14:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
30/09/2021 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
15/09/2021 14:59
Ημερομηνία ανάθεσης: