Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΚΥΠΥ
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας
Τίτλος:
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΚΥΠΥ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Γ.Τ.221/21
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΚΥΠΥ
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
33140000-Ιατρικά αναλώσιμα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
66.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
07/10/2021 10:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
27/09/2021 10:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
07/10/2021 10:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Ναι
Αριθμός Τμημάτων:
17
Όνομα τμήματος(1)
ΕΙΔΟΣ 1
Όνομα τμήματος(2)
ΕΙΔΟΣ 2
Όνομα τμήματος(3)
ΕΙΔΟΣ 3
Όνομα τμήματος(4)
ΕΙΔΟΣ 4
Όνομα τμήματος(5)
ΕΙΔΟΣ 5
Όνομα τμήματος(6)
ΕΙΔΟΣ 6
Όνομα τμήματος(7)
ΕΙΔΟΣ 7
Όνομα τμήματος(8)
ΕΙΔΟΣ 8
Όνομα τμήματος(9)
ΕΙΔΟΣ 9
Όνομα τμήματος(10)
ΕΙΔΟΣ 10
Όνομα τμήματος(11)
ΕΙΔΟΣ 11
Όνομα τμήματος(12)
ΕΙΔΟΣ 12
Όνομα τμήματος(13)
ΕΙΔΟΣ 13
Όνομα τμήματος(14)
ΕΙΔΟΣ 14
Όνομα τμήματος(15)
ΕΙΔΟΣ 15
Όνομα τμήματος(16)
ΕΙΔΟΣ 16
Όνομα τμήματος(17)
ΕΙΔΟΣ 17
Να υποβληθούν προσφορές για::
Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα:
17
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
21/09/2021 11:26
Ημερομηνία ανάθεσης: