Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Διαγωνισμός αρ.: 21.099.ΕΓΛ - Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροκίνητων μηχανισμών για συρόμενες θύρες
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Τίτλος:
Διαγωνισμός αρ.: 21.099.ΕΓΛ - Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροκίνητων μηχανισμών για συρόμενες θύρες
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
13.25.020.21.099.ΕΓΛ
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροκίνητων μηχανισμών για συρόμενες θύρες
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
44221230-Συρόμενες πόρτες
42000000-Μηχανήματα βιομηχανικών εγκαταστάσεων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
130.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
29/10/2021 09:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
22/10/2021 13:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
29/10/2021 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
15/10/2021 15:16
Ημερομηνία ανάθεσης: