Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ Ε.ΛΕΜ.ΕΕ.05/2022
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΜΕΣΟΥ
Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ Ε.ΛΕΜ.ΕΕ.05/2022
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Ε.ΛΕΜ.ΕΕ.05/2022
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ Ε.ΛΕΜ.ΕΕ.05/2022
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
44114100-Έτοιμο σκυρόδεμα
44114200-Προϊόντα σκυροδέματος
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
1.218.200
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
25/02/2022 09:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
16/02/2022 14:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
25/02/2022 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
21/01/2022 14:41
Ημερομηνία ανάθεσης:
20/05/2022 11:55