Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Έκτακτα Μέτρα Προστασίας του Παραλιακού Μετώπου στην Περιοχή Φάρος Περβολιών Λάρνακας, Αρ. Διαγωνισμού ΚΠΣ/13/2021/Ε(Α)
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours):
11/13
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Τμήμα Δημοσίων Έργων
Τίτλος:
Έκτακτα Μέτρα Προστασίας του Παραλιακού Μετώπου στην Περιοχή Φάρος Περβολιών Λάρνακας, Αρ. Διαγωνισμού ΚΠΣ/13/2021/Ε(Α)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
ΚΠΣ/13/2021/Ε(Α)
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Το Έργο βρίσκεται στη θαλάσσια περιοχή του Φάρου στα Περβόλια της Επαρχίας Λάρνακας και αφορά την προστασία από τη θαλάσσια διάβρωση τμήματος του παραλιακού μετώπου με την τοποθέτηση ογκολίθων. Το Έργο καλύπτει συνολικό μήκος 435μ. περίπου του παραλιακού μετώπου στη θαλάσσια περιοχή του Φάρου στα Περβόλια Λάρνακας και περιλαμβάνει την κατασκευή θωράκισης από φυσικούς ογκόλιθους μήκους 150μ. περίπου και 14 προβόλων, εκ των οποίων οι 10 έχουν μήκος 30μ. περίπου έκαστος και οι 4 έχουν μήκος 35μ.-38μ περίπου έκαστος, καθώς και αποκατάσταση υφιστάμενου οχετού (επέκταση υφιστάμενου οχετού Φ0,60μ για 10μ περίπου) σύμφωνα με τα σχέδια και όλα τα Έγγραφα του Διαγωνισμού. Τα Έργα έχουν στόχο την προστασία του παραλιακού μετώπου από τη θαλάσσια διάβρωση στο συγκεκριμένο τμήμα του μετώπου.
Τύπος Σύμβασης:
Έργα
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
45243400-Εργασίες σταθεροποίησης ακτής
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
436.500
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
17/12/2021 11:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
03/12/2021 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
17/12/2021 11:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
10/11/2021 14:57
Ημερομηνία ανάθεσης: